Allergicentrum StockholmOm ossKliniska verktygHighlightsLänkarForumPubliceratFallSpirometriSökLed jobbLogga in
Aktuellt inom området: 

Neddragning av utbildningsinsatser inom astma/KOL-området!

SKL - astma och KOL

Luftvägsregistret
                                             
Allergikonsulenter i Stockholm

Elevhälsoportalen
 
WHO om inomhusmiljö

APC:s kurser inom astma, allergi och KOL-området
 


 
 

 
 
 
 
 
 

ACS och framtiden inom APC.pdf

Nätverksforum om födoämnesallergi 


Allergicentrum Stockholm i ny formAllergicentrum Stockholm
som varit ett samarbete mellan primärvård och specialistvård för lung/allergi barn och vuxen, öron-näsa-hals och hud, samt Centrum för allergiforskning (Cfa) inom ämnesområdena luftvägar och allergi upphör och övergår delvis till kunskapsteamet astma Akademiskt Primärvårdscentrum

Hemsidan kommer fortsätta finnas kvar för att sprida information om vad som händer inom området Allergi och Luftvägar i Stockholm.
Den är också en plattform med samlad information för primärvård och specialistvård. Syftet är att förbättra omhändertagande av patienter med astma och/eller allergi, rhinit och eksem samt att underlätta kvalitetsarbete. 

Forumverksamheten övertas till viss del av Akademiskt Primärvårdscentrum.                                 
                       
                                                                     


 

 


Liljeholmsbadet
Uppdaterat av Marianne Eduards, 2018-11-01
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum