Allergicentrum StockholmOm ossAPC Astma/allergi/KOLKliniska verktygLänkarPubliceratFallSpirometriSökLed jobbLogga in
Om oss

Allergicentrum Stockholm i ny form!


Allergicentrum Stockholm,
var från början ett samarbete mellan primärvård och specialistvård för lung/allergi barn och vuxen, öron-näsa-hals och hud, samt Centrum för allergiforskning (Cfa) inom ämnesområdena astma och allergi, och innefattade diskussionsforum och föreläsningar ute på vårdcentraler.  Forumverksamheten uppförde i juni-18 men upplägget med diskussionsforum har till viss del övertagits av Kunskapsteam Astma/allergi/KOL på Akademiskt primärvårdscentrum (APC).

Hemsidan fortsätter tack vare samarbete med patientförening
Tack vare samarbete med patientföreningen Astma- och Allergiregion Stockholm-Gotland kommer  hemsidan finnas kvar för att sprida information om vad som händer inom området Lung- och Allergi i regionen samt vara en plattform med samlad information för primärvård och specialistvård.

APC tar vid

Kunskapsteamet astma/allergi/KOL (AAKOL) vid APC har varit en viktig samarbetspartner till Allergicentrum Stockholm. Teamet har därför inom ramen för sin verksamhet fortsatt med Nätverksforum  två ggr per termin i norra respektive södra Stockholm. 

 

  • Hässelby/Akalla, Jakobsberg, Mörby och Nortälje (Nord)
  • Liljeholmen, Huddinge/Flemingsberg, S:t Erik och Gustavsberg (Syd)

Kunskapsteamet AAKOL vid APC håller också - förutom nätverksforum - utbildningsdagar och spirometrikörkort samt samverkar med andra aktörer inom ämnesområdet. Målet är att kvalitetssäkra astma- allergi- och KOL-vården i primärvården och stödja teamarbetet, men också förbättra samverkan med specialistvården.

Kunskapsteam AAKOL Fr. vänster: ssk Marianne Eduards, allm. spec Björn Stridh,
allm. spec. Hanna Sandelowsky, dsk Maria Rosengren

Historik

Verksamheten Allergicentrum Stockholm anknöt till ett projekt som bedrevs i Sydvästra området 1996 – 1998 av en grupp läkare och sjuksköterskor från sjukhuset i Huddinge och primärvården.

Målsättningen var från början är att i likhet med Allergicentrum i Linköping etablera en gemensam mottagning för allergisjukdomar där såväl specialister i barnmedicin, hudsjukdomar, öron-, näs- och halssjukdomar och vuxenallergologi samarbetar med allmänmedicinare. Utbildnings och auskultationsplatser för ST-läkare och sjuksköterskor skulle också finnas. Bildandet av kliniska allergicentra ingår i SLL: s handlingsprogram för allergisjukdomar men har ännu inte genomförts på grund av bristande resurser.

Istället satsades det på rond/forum-verksamhet ute på vårdcentraler. Syftet var att öka förutsättningarna att omhänderta patienter med allergiska sjukdomar i närsjukvården. Målet var även att förstärka samverkan mellan olika specialister och primärvård inom ämnet allergi, samt att öka samverkan avseende forskning och utbildning. Verksamheten utvecklades till att omfatta hela Stockholm med utgångspunkt från Karolinska Solna, Karolinska Huddinge och Södersjukhuset. Under åren 2004 - 2018 genomfördes 6-8 vårdcentralsforum per år och område samt en dela andra utbildningsaktiviteter.

Från 2008 var verksamheten knuten till Centrum för allergiforskning med barnallergolog Gunilla Hedlin som ansvarig.

Initiativtagare till verksamheten var främst framlidne allergolog Gunnar Bylin och allmänspecialist Elisabeth Svensson, se bild nedan.


AC Syd: Daiva Helander, Marianne Eduards, Maria Gossart, Jan Dahllöf, Nikos Lazarinis, Maria Skedinger
Saknas: Karin Toll

AC Nord: Gunilla Hedlin, Kerstin Sundell-Bergström, Eva Wikström Jonsson
AC Sydöst: Gunnar Lilja, Marina Jonsson 

 

 

 

Elisabet Svensson Gunilla Hedlin Marianne Eduards Maria Skedinger Anne Kihlström Karin Toll Jan Dahllöf
Uppdaterat av Marianne Eduards, 2020-01-08
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum