Allergicentrum StockholmOm ossAPC AAKOLKliniska verktygLänkarForumPubliceratFallSpirometriSökLogga in
Logga in
 Vilket antihistamin är bäst? Maria S: De är likvärdiga och vilken man föredrar är 
individuellt. Daiva: När det gäller barn är Aerius mixtur lämplig och om man inte får effekt 
så kan man behöva öka till 2 ggr dagligen. Detta gäller framförallt vid nässelutslag. Kan vara 
bra att skriva SIC på receptet.


Vilket antihistamin ger man till gravida? Maria: Alla de vanligt förekommande antihistaminerna är 
väl beprövade och kan ges till gravida. (På Allergicentrum Stockholms hemsida ligger en 
skrift utgiven av Astma och allergiförbundet om Astma och allergi under graviditeten.)


Vid vilken ålder utvecklar barn pollenallergi? Daiva: Förut sa man i skolåldern, men 
nu förefaller det vara tidigare.


Ska man rekommendera antihistamin förebyggande mot OAS (Oralt Allergi Syndrom)? Daiva Helander: Nej, det brukar man inte rekommendera. Antihistamin tas vid behov. Man kan råda patienten till att anpassa mängden av den retande födan, samt att skölja munnen efter intag eller direkt vid symptom. Viss föda, som sten och kärnfrukter tolereras bättre efter uppvärmning, t.ex. kort stund i micro. Daiva påpekar att det ibland kan förekomma allvarligare reaktioner även vid korsallergi då framförallt i samband med intag av stora mängder och kraftig ansträngning och om man har astma i botten.

Bi och getingallergi - vilka ska utredas?Maria Skedinger: Man ska ha positiv RAST-test och ha haft en generell reaktion. Barn < 15 år som reagerat med urticaria efter stick skall ej utredas och man hyposensbehandlar ej för sådan reaktion. Överkänslighet mot bi och geting är inte ärftlig och är inte en atopisk sjukdom. Att man är allergisk mot många andra saker ökar inte heller risken för bi eller getingallergi.Man ser i princip inga farliga allergiska reaktioner på barn för bi och geting.

Kliande utslag efter antibiotikabehandling? En patient hade under utlandssemester fått ett sår på foten. Såret blev sedan infekterat och patienten fick en motsvarighet till Spectramox. På fjärde dagen uppstod kliande utslag. Patienten fick antihistamin och efter 10 dagar var besvären helt borta. Kan man testa om allergi finns mot Amimox? Maria Skedinger, allergolog: Ja, det kan man, dock är denna typ av reaktion sällan IgE-medierad när den kommer efter tredje dagen. Negativ Rast betyder inte att man inte kommer att reagera nästa gång, men att man inte kommer att reagera anafylaktiskt.   

Hur lång tid efter reaktionen har man på sig att testa med Rast? Svar: Antagligen flera år. Man ska dock vara medveten om att ett negativt svar är osäkert, medan ett positivt svar är säkert.
På allergimottagningen provoceras patienter med misstänkt allergi mot pc. Man börjar med svag koncentration Kåvepenin i droppform och ger som slutdos 800mg. Patienten måste vara helt frisk när detta genomförs. På Barnallergimottagningen provocerar man barn som reagerat tidigt (efter 1 till 2 doser) eller kraftigt. Man ger otitdos och observerar barnet i 2 timmar.
En deltagare undrar om man inte kan genomföra pc-tester på VC? Maria och Daiva Helander, barnallergolog menar att det är en ganska liten risk att ge pc till patienter som haft utslag. Barnläkarmottagningarna utför detta. Man ger första dos på mottagningen observerar barnet i 30 – 40 minuter. En bra anamnes är dock mkt viktigt. Olika uppfattningar finns i primärvården om detta är något man vill utföra.


Hur ska man tolka negativ pricktest eller Rast hos barn som har symtom? Daiva: Ta inte för mycket olika tester. Testa bara det som är relevant, dvs. finns symtom för. Tolka testerna tillsammans med anamnesen.

Hur bra är det nya testet Immuno Cap Rapid? Daiva: Kan vara bra som screening. Ingen utbildad sköterska behövs för att utföra testet. I och med att testet är Europaanpassat så får man svar på en del för oss icke relevanta allergen som oliv. Ssk Kerstin Sundell, lung-allergimott. Huddinge påpekar att pricktest till skillnad från detta är ett unikt pedagogiskt tillfälle.

Åter fråga om läget för Grazax. Man använder den på Lung-allergi mottagningen patienterna får första dosen på mottagningen och sedan fortsätter man hemma. Borde när man har bättre utvärdering kunna hanteras via primärvården. Dessutom är katt och björk tabletter på gång

9-årig flicka extremt mjölk- protein allergisk, kan det fortfarande växa bort? Ja det kan det. Anne har sett 12-åring som blev bra.

Fråga om allergivaccination (SIT) för barn, hur små barn kan man påbörja vacc? Oftast väntar man till skolstart eller 10 åå, men vid geting hyposens kan man börja tidigt, yngsta barnet har varit 2 år på HS

Om en patient fått en svår reaktion av getingstick varför ska man då ta RAST/pricktest? Resultatet tillför väl inget i bedömningen av att det varit en svår allergisk reaktion?
Orsaken är att även toxiska reaktioner kan ge allmän påverkan liksom vasovagala reaktioner vid ett stick. Om patienten har IgE-antikroppar mot geting eller ej avgör möjligheten att förebygga nya svåra reaktioner med ASIT (allergenspecifik immunterapi, hyposensibilisering).

Klåda vid fysikalisk urticaria kräver ofta högre dos antihistamin (x2) regelbundet, H2-blockare kan prövas eventuellet även Ca-blockerare. Det kan löna sig att byta antihistaminpreperat eller t o m att kombinera två preparat.  

Fråga om man kan ta rast på små barn. Dr  Anne Kihlström från barnkliniken svarar att det går bra att ta RAST även på små barn. Vid svåra eksem hos små barn räknar man med att 80 % har födoämnes allergi. 

Spelar årstid/säsong roll när det gäller allergitest (RAST eller pricktest)? Flera deltagare hade från andra orter hört att man t.ex. inte borde testa under sommartid. Underlaget för en sådan rekommendation ifrågasattes dock vid ronden. IgE-halterna kan variera något under året, men inte så mycket att det har klinisk betydelse. Det kan dock av praktiska skäl vara svårt att göra pricktest under sommarens pollensäsong eftersom många patienter använder antihistaminer. Föreningen för Sveriges allergisjuksköterskor (ASTA) har rätt nyligen publicerat ett genomarbetat dokument om utförande av pricktest (länk finns från AC Syds hemsida) och där nämns inget om att undvika test under sommaren. 

Grazax: Sublingual hyposensibilisering för rhinit mot gräspollen. Ska påbörjas minst 8 v före säsong men helst 16 veckor innan säsong. Effekten är  måttlig. För långtidseffekt ska terapin pågå i 3 år med 1 tablett/dag. Långtidseffekten vet man ännu inget om. Ges ej till barn < 18 år. Lite biverkningar, ofta lokal biverkan med klåda i munnen. Mycket  låg risk för anafylaxi, men den första tabletten bör tas under övervakning. Rekommenderas att allergi-specialist inleder behandlingen.  

Kan man hyposensibilisera en person mot hund för att han ska kunna ha kvar sin hund?
Svaret är nej. Det är kontraindicerat med allergivaccination om man har kvar allergenet. Indikationer för allergivaccination:
* svår allergisk rhino- conjunktivit pga. pollen som ej blir bra på medicinering
* Tonåring med allergi som ännu inte fått astma- för att förebygga astmautveckling
* Bi –geting allergi med allvaliga reaktioner
* Yrkesmänniskor som inte kan undvika pälsdjursallergenet t.ex:  Taxichaufför, polis, förskollärare

Är det bättre att påbörja antihistaminbehandling före säsong? Finns inga tydliga studier men sannolikt är det lättare att snabbt få effekt, att hindra besvär att bryta ut. En rekommendation är att börja behandla när säsongen kommit till södra Sverige. 


Kan barn utveckla pollenallergi redan vid 1 års ålder?
Det är möjligt men det är endast enstaka fall som ses vid 1-2 års ålder. Vid 4-5 års ålder vanligare. Lämplig terapi antihistamin lokalt i öga och näsa eller natriumkromoglikat. Mun och svalgbesvär av vissa frukter - s.k. paraallergi- kan ibland föregå luftvägssymtomen när allergin börjar ge sig tillkänna.

Finns det skillnader i effekt mellan olika antihistamin när det gäller att reducera besvären av myggstick hos känsliga patienter?
En effekt är att regelbunden förebyggande terapi med antihistamin under myggperioden kan reducera de svåra lokala reaktionerna. Det skyddet torde alla vanligen använda antihistaminer ge. En annan effekt är att antihistamin kan dämpa klådan efter ett stick, och där torde även
alla antihistaminer kunna användas. Oklart om det finns skillnader mellan de olika preparaten härvidlag. 

Bi och getingallergi - vilka ska utredas?Maria Skedinger: Man ska ha positiv RAST-test och ha haft en generell reaktion. Barn < 15 år som reagerat med urticaria efter stick skall ej utredas och man hyposensbehandlar ej för sådan reaktion. Överkänslighet mot bi och geting är inte ärftlig och är inte en atopisk sjukdom. Att man är allergisk mot många andra saker ökar inte heller risken för bi eller getingallergi.Man ser i princip inga farliga allergiska reaktioner på barn för bi och geting.  

Uppdaterat av Marianne Eduards, 2015-05-11
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum