Allergicentrum StockholmOm ossAPC AAKOLKliniska verktygLänkarForumPubliceratFallSpirometriSökLogga in
Logga in
 Vilken behandling är det nu som gäller vid nyupptäckt astma? Karin:
Inhalationssteroid t.ex. budesonid 400ug 1x 2 eller 200ug 2x2 och kortverkande beta2-
stumulerare är lämpligt att börja med. Vid otillräcklig effekt kan långverkande beta2-
stimulerare läggas till.
                       

Efter hur lång tid är det lämpligt göra uppföljning efter en ändrad dos eller utsättning 
av inhalationssteroid? Maria: Efter en utsättning kan det ta lång tid innan symtomen ev. 
kryper tillbaka eller förändringar går att mäta. På spirometrin upp emot ett år ibland. Annars 
är tumregeln vid dosförändring att följa upp efter 2-3 månader.
          

Kan man träna bort astman? Svar: Nej. Dock är träning bra för att det höjer den allmänna konditionen och syreupptaget, minskar andningsfrekvensen och ökar förutsättningarna att tackla astman.

Kan man vid allergisk astma göra behandlingsuppehåll på vintern? Maria Skedinger, allergolog: vid allergisk astma har man ofta även en hyperreaktivitet som behöver behandlas året om och vintern är ofta förkylningstid vilket talar för en kontinuerlig behandling. Daiva Helander, barnallergolog: Hos barn med så kallad pollenastma behandlar man ofta enbart under pollensäsong. 

Hur motverka heshet vid beh med inhalationssteroider? Maria: Hesheten är ofta dosbeoende och svårbehandlad. Prova annat preparat gärna airosol t.ex. Alvesco som aktiveras först ned i bronkerna.

Kan man ta enbart Singulair vid ansträngningsastma? Detta är ingen vedertagen behandling på vuxensidan, utan man ger Singulair som tillägg till inhalationssteroid och B2-stim. På barnsidan däremot ger man ibland endast Singulair, men då kontinuerligt dvs. 1tabl./dagl. En läkare från BLM uppger sig ha god erfarenhet av Singlulair vid ansträngningsastma och utvärderar effekt efter 1 månad. Maria påpekar att om man vill utvärdera den antiinflammatoriska effekt som Singulair också kan ha så måste man vänta upp till 3 månader.

Theo-Dur kan fås rabatterat om särkskilt intyg skrivs, se hemsidan. -Theo-Dur slappnar av övre magmunnen, kan orsaka reflux -Theo-Dur har smalt terapeutiskt spektrum -Theo-Dur interagerar med många andra mediciner.      

Biverkan av inhalationssteroider: Ett fall där patienten reagerat med urtikaria diskuterades. Detta är en ovanlig biverkan. Fler kontaktallergier har beskrivits, t.ex. i ansiktet ffa som yrkesexponering vid tillverkningsprocessen.
Vid heshet som biverkan: Ofta kan det löna sig att att byta inhalationssteroid, pga. skillnader i deponering i de övre luftvägarna genom olika partikelstorlek, olika flöde från inhalatorerna etc.
Om detta inte har effekt kan man remittera till Öronkliniken-foniatri. Obs! En del personer kan reagera med humörssvängningar och depression.
 


Uppdaterat av Marianne Eduards, 2015-06-14
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum