Allergicentrum StockholmOm ossKliniska verktygHighlightsLänkarForumPubliceratFallSpirometriSökLed jobbLogga in
Highlights
Om rökning och tobak
Allergi och utslag
Astma
Graviditet vid astma o allergi
Apparatur
 

 ​Finns det någon spirometer som inte behöver kalibreras, eftersom detta kan vara krångligt och ta tid? Svar: De flesta spirometrar behöver kalibreras vilket är en kvalitetssäkring och oftast inte så tidskrävande. Spirare behöver dock enligt tillverkaren inte kalibreras, men behöver dock volymkontrolleras då och då, för att man ska känna sig säker på resultaten. Jan påpekar att om man tänker köpa ny spirometer till VC så kan det vara bra att avvakta eftersom hela primärvården står inför byte av journalsystem och man vet inte vilka spirometriprogram som går att integrera med journalen

Nebulisatorer skrivs oftast ut från sjukhusen och man har inte alltid i primärvården klart för sig vilka patienter som har nebulisatorer. Ansvaret för dem hamnar ”mellan stolarna” eller läggs helt på patienten eller anhöriga. En vanskött apparat kan bli en allvarlig hälsorisk istället för ett hjälpmedel. En del astmasköterskor på vårdcentral tar på sig att försöka upprätta register över nebulisatorer och hålla koll på när de behöver service. Detta är dock inte alltid heltäckande. All personal i hemsjukvård är inte bekant med apparaturen och skötselkraven. Ett olöst problem.

Vilka patienter ska ha nebulisator och vilken är bäst? Barbro Olsson, överläkare från Södersjukhusets Lung-allergiklinik berättar att man på SöS för enkelhetens skull bestämt sig för att alltid skriva ut en och samma apparat. Man har valt Pari därför att man bedömer den enklast att sköta. Kriterierna är patient med mycket andningsbesvär, täta akutbesök och god effekt av nebulisering. Obs! Combivent behövs inte alltid, ofta har enbart Ventoline lika stor effekt. Detta är speciellt viktigt om patienten står på Spiriva som innehåller samma typ av substans som finns i Combivent – att tänka på även vid akut nebulisering! Muntorrhet av antikolinergika förekommer
Uppdaterat av Marianne Eduards, 2015-06-14
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum