Aktuellt inom området: 
                       

Astma/KOL-vård i Coronatider                       

                       
SKR - astma och KOL

Luftvägsregistret
                                             
Neddragning av utbildningsinsatser inom astma/KOL-området!

Elevhälsoportalen
 
WHO om inomhusmiljö

APC:s kurser inom astma, allergi och KOL-området

 


 
 

 
 
 
 
 
 

Pollenrapport


Uppdaterad information om riskgrupper ang. Corona-virusetHemsidan drivs av patientföreningen Astma- och Allergiregion Stockholm-Gotland i samarbete med Allergicentrum Stockholm


Allergicentrum Stockholm
var tidigare en forumverksamhet i samarbete mellan primärvård och specialistvård för lung/allergi - barn och vuxen, öron-näsa-hals och hud inom ämnesområdena luftvägar och allergi. Sedan verksamheten upphört pga. indragna anslag har hemsidan funnits kvar för att sprida information om vad som händer inom området allergi och luftvägar i Stockholm. Den är även tänkt som en plattform med samlad information för primärvård och specialistvård med syfte att förbättra omhändertagande av patienter med astma, allergi, rinit och eksem.
Att hemsidan kan få fortsätta är nu möjligt genom ett samarbete med patientföreningen Astma- och Allergiregion Stockholm-Gotland som startats fr.o.m. januari -20

                       
Forumverksamheten finns numera i form av Nätverksforum som drivs av Akademiskt Primärvårdscentrum, kunskapsteam Astma/Allergi/KOL. Minnesanteckningar från möten och relaterade dokument finns under fliken APC astma/Allergi/KOL i menyn.                                 
                       
                                                                     


 

 


Liljeholmsbadet
Uppdaterat av Marianne Eduards, 2020-03-27