Aktuellt inom området: 

Neddragning av utbildningsinsatser inom astma/KOL-området!

Luftvägsregistret
                                             
Allergikonsulenter i Stockholm

Elevhälsoportalen
 
WHO om inomhusmiljö

APC:s kurser inom astma, allergi och KOL-området
 


 
 

Koordinatorer för Allergi & Luftvägsforum:

Sydväst: Marianne Eduards

Sydöst:   Marina Jonsson

Nordväst/Nordost: Kerstin 
Sundell Bergström 
 
 

Redaktionsgrupp för hemsidan

Jan Dahllöf distriktsläkare

Marianne Eduards, sjuksköterska astma,allergi och KOL

Marina Jonsson, barnsjuksköterska, allergisamordnare

Kerstin Sundell-Bergström, sjuksköterska, koordinator Luftvägsregistret Stockholm

 
 
 


PollenprognosAllergicentrum Stockholms forumverksamhet upphör!Allergicentrum Stockholm,
ett samarbete mellan primärvård och specialistvård för lung/allergi barn och vuxen, öron-näsa-hals och hud, samt Centrum för allergiforskning (Cfa) inom ämnesområdena astma och allergi, upphör från halvårsskiftet. 
Hemsidan kommer fortsätta finnas kvar tillsvidare för att sprida information om vad som händer inom området Lung och Allergi i Stockholm.
Den är också en plattform med samlad information för primärvård och specialistvård. Syftet är att förbättra omhändertagande av patienter med astma och/eller allergi, rhinit och eksem samt att underlätta kvalitetsarbete. 

Forumverksamheten övertas till viss del av Akademiskt Primärvårdscentrum.

Läs mer om detta:  ACS och framtiden inom APC.pdfNätverksforum  och övriga utbildningar:

Inbjudan nätverk och utb hösten 2018.doc
            


                                                                     


 

_____________________________________


Liljeholmsbadet
Uppdaterat av Marianne Eduards, 2018-08-01