3 december 2018
Nedtrappning av inhalationssteroider
Det är vanligt att patienter blir stående på sin astmamedicinering utan att man försöker hitta lägsta effektiva dos eller till och med trappa ut.

Nedtrappning astmamedicinering.pdf
Uppdaterat av Marianne Eduards, 2018-12-03