INSTÄLLD! Toleranskonferens
Boka in i min kalender
Datum7 maj 2020 - 8 maj 2020
Tid
PlatsStockholm
Konferensen ställs in pga det aktuella Coronaläget. Förbundets målsättning är att konferensen kommer att kunna genomföras vid ett senare datum, och vi undersöker just nu den möjligheten med bland andra konferensanläggningen.Ny kunskap om toleransutveckling kan bidra till att förbättra livsvillkoren för människor med allergisjukdom. Forskning har skapat nya möjligheter och genom politiska initiativ kan positiv utveckling av vården åstadkommas. En nationell konferens som presenterar och diskuterar nya rön kring toleransutveckling arrangeras därför 5–7 februari 2020


Toleranskonferens 7-8 maj
Uppdaterat av Marianne Eduards, 2020-03-17