Kunskapsteam astma/allergi/KOL vid Akademiskt Primärvårdscentrum arbetar med fortbildning och utveckling inom området. Varje termin ordnas spirometrikörkort, nätverksforum och andra fortbildningsaktiviteter.
Kunskapsteamet arbetar också med att ta fram kvalitetsdokument, handläggningsförslag mm som kan användas på astma/allergi/KOL-mottagningarna i primärvården, se vänstermeny

Samarbete pågår också med andra aktörer inom ämnesområdet.

Uppdaterat av Marianne Eduards, 2019-01-17